KLIENCI BIZNESOWI
  • W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria oferuje zarówno doraźną pomoc prawną w rozwiązywaniu konkretnych problemów jak i stałą/kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz innych jednostek organizacyjnych).

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rejestracja i zakładanie spółek, rejestracja zmian w KRS,
 • doradztwo prawne w bieżącej działalności firmy oraz ochrona praw i interesów Klienta,
 • opinie i konsultacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa w zakresie obrotu gospodarczego,
 • sporządzanie i weryfikacja umów handlowych,
 • udział w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał, statutów, regulaminów,
 • windykację należności,
 • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych.