O Kancelarii

Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno osobom fizycznym, które na co dzień spotykają się z sytuacjami wymagającymi porady lub interwencji prawnika jak i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Celem nadrzędnym Kancelarii, jest:

  • zapewnienie i ochrona interesów prawnych Klienta,
  • szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań,
  • indywidualne i priorytetowe traktowanie każdej sprawy.

Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie, połączone z rzetelnością i uczciwością oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego gwarantuje profesjonalizm świadczonych przez Kancelarię usług prawnych. Nasze zaangażowanie i wysoka skuteczność podejmowanych działań przekłada się na zadowolenie i sukcesy naszych Klientów, co jest źródłem naszej satysfakcji. Ciągle rozwijamy się i stawiamy sobie ambitne cele, ponieważ prawo jest naszą pasją.

Kancelaria na stałe współpracuje z:

  • Kancelarią Notarialną,
  • Kancelarią Komorniczą,
  • biegłymi tłumaczami,
  • licencjonowanym detektywem,
  • Ekspertem Kredytowym.

Właścicielką Kancelarii jest radca prawny Katarzyna Kalus – absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła dwa kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo. Po zdobyciu wyższego wykształcenia prawniczego ukończyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W okresie poprzedzającym podjęcie indywidualnej praktyki zawodowej współpracowała ze znanymi kancelariami prawnymi zdobywając bogatą wiedzę merytoryczną i praktyczną niezbędną do realizacji czynności zawodowych.

Od 2013r. członek Komisji ds. wpisów i wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.