Zastrzeżenia prawne

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są poradą prawną udzieloną przez radcę prawnego ani nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kontakt z Kancelarią za pośrednictwem formularza e-mail zamieszczonego na stronie internetowej nie oznacza nawiązania współpracy. Współpraca z Kancelarią możliwa jest jedynie na podstawie zawartej między stronami umowy o świadczenie usług prawnych.
Kancelaria podejmuje staranne działania w celu umieszczania na niniejszej stronie informacji aktualnych, prawdziwych i zupełnych; jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za braki, nieścisłości i pomyłki w zamieszczonych materiałach.
Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony intelektualnej. Jeśli nie zastrzeżono inaczej wszelkie prawa do materiałów przyslugują Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Kalus.